Dinosaurer

I dag er specielt

Gif af Tyrannosaurus

Gif af Tyrannosaurus

Gifs Dinosaurer

Alt om Dinosaurer for din smartphone, iPhone eller hvilken som helst telefon. Bird forfader foretager ændringer fossil pack. Fra T. rex til Stegosaurus. Dinosaur eller dino. Dinosaurerne etablerede sig i Sen Trias og blev i kraft af deres størrelse en dominerende dyregruppe.